Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

Nieuwste artikelen

Nitraat in water: hoe verwijdert u dat?

Lees meer

Legionella in water: hoe verwijdert u dat?

Lees meer

E.coli in water: hoe verwijdert u dat?

Lees meer

Medicijnresten in het water: hoe verwijder je dat?

Lees meer

Fluoride in water: hoe verwijder je dat?

Lees meer

Drugs in water: hoe verwijdert u dat?

Logo
  1. Met omgekeerde osmose zorgt u ervoor dat uw kraanwater zo zuiver mogelijk is.
  2. Het distilleren van water helpt ook.

Drugs in het water in Nederland

Drugs. U heeft het liever niet in het water. Helaas komt het soms voor in ons water. Dat komt vooral door drugsdumpingen. In 2017 sloeg een bodemexpert alarm, omdat er in toenemende mate drugsdumpingen in sloten in Zuid-Nederland voorkomen. De expert zei dat het probleem snel opgelost moet worden, anders kunnen we daar in de toekomst last van krijgen.

Gelukkig zijn de concentraties die uiteindelijk in het grondwater voorkomen laag. Maar het kan gevaarlijk worden als een bepaald gebied meerdere malen slachtoffer is van een drugsdumping. Dit is namelijk slecht voor de kwaliteit van het bodem- of oppervlaktewater.

Daarnaast komt het geregeld voor dat drugs in het rioolwater terecht komen. Het reinigen hiervan is soms moeilijk. Het water kan zo aangetast zijn dat de bacteriën die het water op natuurlijke wijze reinigen het niet overleven.

In dit artikel leest u alles over drugs in het water in Nederland. Is het aanwezig in ons kraanwater? Hoe gevaarlijk is het voor uw gezondheid? En wat kunt u zelf doen om drugs uit het kraanwater te verwijderen? Lees dit artikel aandachtig door als u een antwoord op deze vragen wilt.

De Feiten

  • De concentraties drugs die in ons oppervlakte- of grondwater voorkomen zijn laag. Helaas neemt het dumpen van drugsafval toe, waardoor eventuele gezondheidsrisico’s toenemen.
  • Op dit moment hoeft u zich geen zorgen te maken over de aanwezigheid van drugs in uw kraanwater. Het komt tot op heden niet voor. Tijdens de drinkwaterzuivering worden de meeste stoffen verwijderd.
  • Andere stoffen, zoals medicijnresten (met name kalmeringsmiddelen) komen in lage hoeveelheden voor in ons kraanwater. Vooralsnog vormt dit geen bedreiging voor uw gezondheid.

Is drugs aanwezig in ons kraanwater?

Het is belangrijk dat u weet dat drugs vrijwel niet in ons kraanwater voorkomt. Althans, volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo zijn in het oppervlaktewater van de Maas en de Rijn lage concentraties drugs aangetroffen. Lees hier meer over dat onderzoek.

Gelukkig worden de meeste stoffen verwijderd tijdens de drinkwaterzuivering. Drugs worden helemaal verwijderd. Andere stoffen (kalmeringsmiddelen) worden sterk in concentratie verlaagd. Maar ook deze zeer lage concentraties medicijnresten in ons kraanwater vormen geen reden tot paniek. Er worden volgens het RIVM geen gezondheidsrisico’s overschreden.

Toch is het zorgelijk dat drugs een weg in ons drinkwater zou kunnen vinden. Ook al zijn er nu nog geen problemen, we kunnen niet met zekerheid zeggen of dat in de toekomst zo blijft. Het verhaal van de bodemexpert die alarm slaat, spreekt boekdelen. Hij doet dat natuurlijk niet voor niets.

Mocht er in de toekomst meer drugs in ons kraanwater voorkomen, dan zal dat vooral door drugsdumpingen komen. Zowel in ons eigen land als in het buitenland. Want sommige drugs stroomt via rivieren vanuit het buitenland ons land binnen.

Nogmaals, op dit moment is er geen reden tot paniek. Vooral niet wat betreft drugs in ons kraanwater. Dit komt vooralsnog niet voor. Wel is het zo dat medicijnresten een groter gevaar vormen. Toch zijn ook medicijnresten op dit moment geen gevaar.

Wilt u meer lezen over medicijnresten in ons water?

Is drugs gevaarlijk voor uw gezondheid?

Waarschijnlijk weet u het antwoord op deze vraag al. Drugs kan schadelijk voor de gezondheid zijn, daarom zijn de meeste drugs ook verboden. Zoals uitgelegd hoeft u zich op dit moment echter geen zorgen te maken over drugs in ons kraanwater. Het komt vooralsnog niet voor. Bovendien doen onze waterbedrijven en overheid er alles aan om drugs in het water te voorkomen.

Helaas neemt het dumpenvan drugsafval toe. Dit verhoogt het risico dat het in de toekomst in ons drinkwater terecht komt. Drugsafval kan schadelijk zijn voor mens, dier en natuur.

Tips om drugs uit het kraanwater te verwijderen

Als u het zekere voor het onzekere wilt nemen, dan kunt u ervoor zorgen dat u de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperkt. U kunt het volgende doen:

  • Plaats een filtersysteem dat gebruikt maakt van omgekeerde osmose. Omgekeerde osmose, oftewel reverse osmose, is een systeem dat uw drinkwater filtert, zodat er geen schadelijke stoffen in voorkomen. Uw water is dan niet alleen zuiverder, het smaakt bovendien ook beter.
  • Het distilleren van water helpt ook.