Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

Nieuwste artikelen

Nitraat in water: hoe verwijdert u dat?

Lees meer

Drugs in water: hoe verwijdert u dat?

Lees meer

Legionella in water: hoe verwijdert u dat?

Lees meer

E.coli in water: hoe verwijdert u dat?

Lees meer

Medicijnresten in het water: hoe verwijder je dat?

Lees meer

Pesticiden in water: hoe verwijder je die?

How to remove chemicals in drinking water?
Logo
  1. Een goede filter op de kraan installeren: deze oplossing is helaas niet 100% effectief en het filter moet regelmatig worden vervangen.
  2. Een filtersysteem plaatsen dat gebruik maakt van omgekeerde osmose: beschouwd als de enige effectieve methode om pesticiden uit leidingwater te krijgen. Omgekeerde osmose verwijdert helaas ook essentiële mineralen, zoals calcium en magnesium.

Pesticiden in het Nederlandse water

Regels betreffende de kwaliteit van het kraanwater in Nederland zijn erg streng. Het is echter onmogelijk voor de overheid om te garanderen dat er geen enkele verontreinigende stof in het water zit. Het Drinkwaterbesluit ziet er op toe dat de waardes van schadelijke stoffen in water beperkt blijven zodat ons drinkwater veilig is.

De totale limiet van pesticiden dat is toegestaan in ons drinkwater is 0,5 μg/ liter met een maximale hoeveelheid van 0,1 μg/ liter voor elk afzonderlijk bestrijdingsmiddel. Maar wordt deze limiet wel gerespecteerd? En is de aanwezigheid van pesticiden in leidingwater, zelfs al is dat in gecontroleerde hoeveelheden, wel echt veilig? Wat zijn de gevolgen van pesticiden op onze gezondheid? En kunnen we pesticiden verwijderden uit ons water?

We zullen proberen al deze vragen te beantwoorden.

De Feiten

  • Er wordt in de Nederlandse landbouw volop gebruik gemaakt van pesticiden.
  • De totale maximum toegestane hoeveelheid van pesticiden in drinkwater is 0.5 μg / l.

Waarom zitten er pesticiden in leidingwater?

“Het drinkwater in Nederland is van goede kwaliteit. Het is schoon en veilig om te drinken”

Aldus de rijksoverheid.

Volgens het RIVM echter voldoet de helft van de grondwaterwinningen niet aan de gestelde kwaliteitseisen. We drinken water dat te vervuild is en pesticiden zijn hiervan een belangrijke oorzaak.

Er wordt in de Nederlandse landbouw veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen ofwel pesticiden. Op honderdduizenden hectaren land worden ieder jaar tonnen pesticiden gebruikt. Deze middelen dringen door tot in de bodem en komen zo in het grondwater terecht. En worden vervolgens in verschillende hoeveelheden in verschillende regio's aangetroffen in ons drinkwater. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM) geeft aan dat het zou helpen als biologische landbouw ingezet zou worden in grondwaterbeschermingsgebieden, maar dat dit helaas lastig te realiseren is omdat duurzame landbouw een vrijwillige keuze is van boeren. Veel pesticiden in ons water dus en niet veel dat we er tegen kunnen doen zo lijkt het. Een verontrustende observatie.

Wat zijn de gevolgen van pesticiden op onze gezondheid?

De dagelijkse inname van water waar nog resten van pesticiden in zit kan resulteren in een chronisch verontreinigd lijf. Dat wil zeggen, een constante aanwezigheid van deze pesticiden in het lichaam.

De exacte risico's van het drinken van verontreinigd kraanwater op onze gezondheid zijn echter moeilijk vast te stellen. Er zijn tallozen factoren waar rekening mee moet worden gehouden, zoals de hoeveelheid of het type van het bestrijdingsmiddel, de leeftijd en de fysieke conditie van de consument alsmede de duur van de blootstelling.

Over het algemeen het algemeen zijn zwangere vrouwen en jonge kinderen het meest kwetsbaar. Zowel een verhoogd risico op miskramen als misvormingen of ontwikkelingsproblemen in baby's zijn gelinkt aan een langdurige blootstelling aan pesticiden. Deze blootstelling kan bovendien ook leiden tot de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker en de ziektes van Parkinson en Alzheimer.

Het is belangrijk op te merken dat de bovenstaande mogelijke gevolgen in verband worden gebracht met een regelmatige blootstelling aan pesticiden en niet enkel door de consumptie van kraanwater waar resten van deze pesticiden in te vinden zijn. Het eten van bespoten groenten en fruit speelt ook een belangrijke rol. Een eenvoudige oplossing voor het binnen krijgen van pesticiden is overstappen op biologische groenten en fruit. Die bevatten geen, of nauwelijks, pesticiden. Hoewel het elimineren van bespoten eten een vrij simpele oplossing is, geldt dat niet voor het elimineren van kraanwater. We worden aan alle kanten gepusht om meer water te drinken, maar hoe zorgt u er nou voor dat het water dat u drinkt zo gezond mogelijk is?

Hoe verwijder je pesticiden uit kraanwater?

Bij de verschillende drinkwaterbedrijven in Nederland kunt u de kwaliteit van het water en de hoeveelheid pesticiden bekijken of opvragen. Zo weet u precies wat er in het leidingwater zit en hoeveel.

Omdat er nog maar weinig echt bekend is over de gevolgen voor de gezondheid zou u er voor kunnen kiezen het zekere voor het onzekere te nemen. U kunt een filter gebruiken voor op de kraan dat de resten van pesticiden direct uit het kraanwater haalt zodra u de kraan openzet. Deze filters komen in allerlei soorten en maten. Houd er wel rekening mee dat als u de cartridges te lang gebruikt deze niet meer werken en dus het water niet meer afdoende filteren. Het is daarom essentieel om de cartridges regelmatig te vervangen. De effectiviteit van dergelijke filters is niet voor alle chemische stoffen voor 100% gegarandeerd.

U kunt ook kiezen voor een filtersysteem dat gebruikt maakt van omgekeerde osmose (ook wel reverse osmose genoemd): dit type filter wordt beschouwd als het enige effectieve systeem tegen onder meer pesticiden in drinkwater. Het is daarbij wel belangrijk op te merken dat omgekeerde osmose ook essentiële mineralen, zoals calcium en magnesium uit het water filtert. Die kan je echter met druppeltjes weer gemakkelijk aan je water toevoegen.

Als u wilt weten wat de kwaliteit van uw drinkwater is en de hoeveelheid pesticiden in uw leidingwater, kunt u contact opnemen met het waterbedrijf bij u in de regio.