Waterlogic Nederland zet haar dagelijkse activiteiten verder. Lees meer

Voor meer specifieke vragen met betrekking tot onze service en producten, lees meer hierover in onze FAQ’s.

 • Informatie aanvragen
 • Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

  Kiwa certificaat voor Watercompany na AWCN audit

  KIWA Certificaat

  Als leverancier van waterkoelers aangesloten op de waterleiding is Watercompany lid van de AWCN (Associatie Water Coolers Nederland). Wij dienen te voldoen aan bepaalde eisen om de kwaliteit en het goede imago van de branche te beschermen. Belangrijke pijlers voor de AWCN zijn kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid. Jaarlijks wordt door een keurende instantie een audit gehouden om de gestelde richtlijnen te toetsen. Op 25 november 2015 is deze audit uitgevoerd. Net als voorgaande jaren voldoet Watercompany ruimschoots aan de eisen met een bijna perfecte score waar we heel trots op zijn!

  KIWA Certificaat door bijna perfecte score

  De AWCN voert verschillende audits uit bij bedrijven. Deze audits bevatten auditrichtlijnen die zijn ontwikkeld in samenwerking met KIWA. Watercompany kreeg een Point-of-Use audit. Hierin werd onder andere gekeken naar de hygiëne, installaties, filters, vervoer en training van het personeel. Wij kwamen uit op een totaalscore van 98,1 procent. Met deze score hebben wij de KIWA certificaat in ontvangst mogen nemen.

  Werken volgens AWCN richtlijnen

  Trainingen en certificeringen voor personeel op het gebied van productkennis en hygiëne bewustzijn worden ook door de AWCN georganiseerd. Alle monteurs van Watercompany hebben deze trainingen doorlopen en zijn hiervoor gecertificeerd.