Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er 1,362,400 plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

Nieuwste artikelen

Koopgids voor waterdispensers voor op kantoor

Lees meer

Juli Plasticvrije maand moedigt ons allemaal aan om plastic afval te verminderen

Lees meer

Waterlogic viert het engagement van Jan De Nul Group om single use plastic aan boord van hun schepen te verminderen

Lees meer

Waterlogic helpt mee in de strijd tegen moderne slavernij

Lees meer

Zero Waste Week

Lees meer

Wereldmilieudag en Wereld Oceanen dag

Wereldmilieudag en Wereld Oceanen dag
Logo

De positieve bijdrage van Waterlogic aan een groenere planeet op Wereldmilieudag en Wereld Oceanen dag.

In de eerste week van juni staat alles in het teken van het milieu en de oceanen, het behoud van beiden, iets waar we allemaal onze rol in kunnen spelen, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties.

Wereldmilieudag

Op 5 juni 1974 werd Wereldmilieudag voor het eerst vastgelegd door de Verenigde Naties en heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijd platform voor bewustmaking en het ondernemen van actie over dringende kwesties zoals de vervuiling van de zee, de opwarming van de aarde, duurzame consumptie en geweld tegen de natuur. Miljoenen mensen hebben in de loop der jaren deelgenomen en hebben bijgedragen aan het veranderen van onze consumptiegewoonten en aan de nationale en internationale milieubeleidsvorming.

Het thema van dit jaar roept op tot dringende actie om onze beschadigde ecosystemen nieuw leven in te blazen. Door het verlies van ons ecosysteem wordt de wereld beroofd van koolstofputten, zoals bossen en veengebieden, juist op het moment dat de mensheid zich het minst kan veroorloven. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is drie opeenvolgende jaren gestegen en de planeet is mogelijks op weg naar een catastrofale klimaatverandering. Uit het Emissions Gap Report van 2020 blijkt dat, ondanks een kleine daling van de CO²-uitstoot als gevolg van de COVID-19-pandemie, deze eeuw de wereld nog steeds afstevent op een temperatuurstijging van meer dan 3°C – ver boven de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In dat akkoord werd vastgelegd om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot ruim onder de 2°C en 1,5°C na te streven.

Onze eigen CO²-uitstoot verminderen

Als bedrijf zet Waterlogic zich in om de CO²-uitstoot te verminderen. We hebben onze toeleveringsketen gestroomlijnd en in 2020 hebben we 1.115 tCO²e (equivalent kooldioxide in ton) bespaard in vracht en onderdelen, door aan 15% van de wereldwijde vraag te voldoen via bestaande voorraad.

In 2017 schakelden we reeds over op milieuvriendelijke koelgassen in de compressoren van onze waterdispensers, vooruitlopend op het Europese verbod op schadelijke koelgassen dat dit jaar van kracht wordt. Tegen het einde van 2020 hebben we, vergeleken met het vorige gas dat we gebruikten, het CO²-equivalent met 99,8% per waterdispenser verlaagd, waardoor we in totaal 30.881 tCO²e hebben bespaard.

We blijven ons nog meer focussen op het reviseren van dispensers om de druk op de productie te verminderen, de bijbehorende milieuvoordelen te benutten en te voldoen aan de behoeften van de milieuagenda's van onze klanten. We verwachten dit jaar 27.000 eenheden te reviseren en er worden ook plannen onderzocht om een Europees reviseercentrum te openen. Voor dispensers die het einde van hun levensduur bereiken en niet meer gereviseerd kunnen worden, hergebruiken we de componenten. Onderdelen die niet kunnen hergebruikt worden, gaan we recyclen.

Wereld Oceanen Dag

Een initiatief van de Verenigde Naties (VN), het concept van 'Wereld Oceanen Dag' werd voor het eerst voorgesteld in 1992 op de Earth Summit in Rio de Janeiro als een manier om de gemeenschappelijke oceanen van onze wereld en onze persoonlijke band met de zee te vieren, eveneens om het bewustzijn te vergroten over de cruciale rol die oceanen spelen in ons leven en de belangrijkste manieren waarop mensen ze kunnen helpen beschermen. 8 juni werd officieel uitgeroepen tot Wereld Oceanen Dag door de Algemene Vergadering van de VN in 2008.

De oceanen van de wereld - hun temperatuur, chemie, stromingen en leven - drijven systemen aan die de aarde bewoonbaar maken voor de mensheid. Ons regenwater, drinkwater, weer, klimaat, kustlijnen, veel van ons voedsel en zelfs de zuurstof in de lucht die we inademen, worden uiteindelijk allemaal geleverd en gereguleerd door de zee.

Hoe kunnen we onze oceanen plasticvrij houden?

De inzet van Waterlogic om plastic voor eenmalig gebruik te verminderen, helpt onze oceanen vrij te houden van plastic afval, dat massaal in onze oceanen terechtkomt. Wereldwijd worden er elke minuut een miljoen plastic flessen gekocht waarvan slechts 9% gerecycled wordt. In 2050 zullen onze oceanen naar schatting meer plastic afval bevatten dan vis.

Het effect van deze plasticvervuiling is schadelijk voor oceaandieren zoals zeevogels, walvissen, vissen en schildpadden die plastic afval zien als een prooi, en de meesten sterven van de honger omdat hun magen gevuld zijn met plastic afval. Er wordt gesuggereerd dat 700 soorten zeedieren met uitsterven worden bedreigd door plastic.

Onze 1,4 miljoen dispensers aangesloten op de waterleiding die over de hele wereld worden gebruikt, helpen elk jaar 23,8 miljard plastic flessen te besparen. Andere initiatieven zoals 'Freefill' in het VK moedigen onze klanten aan om ‘Freefill’-units in hun gebouwen te installeren, waardoor nog meer plastic voor eenmalig gebruik wordt bespaard. Purezza, ons gespecialiseerde merk voor de horeca, heeft ervoor gezorgd dat eind 2020, 60 miljoen flessen voor eenmalig gebruik uit de toeleveringsketen worden verwijderd. Nu steeds meer mensen plastic de rug toekeren en herbruikbare flessen gebruiken, kunnen we samen zowel de productie en het afval van plastic voor eenmalig gebruik helpen terugdringen en onze oceanen helpen behouden voor toekomstige generaties.

Lees hier meer over de investering van Waterlogic in milieu-initiatieven en de resultaten tot nu toe in het rapport voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van 2020.

Waterlogic is trots op haar inspanningen om een echt en tastbaar verschil te maken voor het milieu door de producten en diensten die we aanbieden en op de manier waarop we zaken doen. We rusten niet op onze lauweren en blijven ons richten op verbetering op alle vlakken. Heeft u een idee hoe Waterlogic nog meer kan doen voor het milieu, laat het ons dan weten via de gebruikelijke kanalen.

Bronnen: National Geographic; Euromonitor; World Economic Forum; University of California; Hydration in the Workplace.

https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics

https://www.condorferries.co.uk/plastic-in-the-ocean-statistics