Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

Nieuwste artikelen

Koopgids voor waterdispensers voor op kantoor

Lees meer

Juli Plasticvrije maand moedigt ons allemaal aan om plastic afval te verminderen

Lees meer

Waterlogic viert het engagement van Jan De Nul Group om single use plastic aan boord van hun schepen te verminderen

Lees meer

Zero Waste Week

Lees meer

9 veilige manieren om water te drinken

Lees meer

Waterlogic helpt mee in de strijd tegen moderne slavernij

Logo

Twee december is de Internationale Dag voor de Afschaffing van Slavernij (IDAS), een dag van de Verenigde Naties (VN) die zich richt op het uitroeien van alle hedendaagse vormen van slavernij. Denk aan mensenhandel, seksuele uitbuiting, de ergste vormen van kinderarbeid, gedwongen huwelijken en gedwongen rekrutering van kinderen voor gebruik in gewapende conflicten. 

Deze dag markeert de datum in 1949 waarop de Algemene Vergadering van de VN, het Verdrag voor afschaffing van mensenhandel en van de exploitatie van prostitutie van anderen goedkeurde. 

De omvang van moderne slavernij 

Volgens de International Labour Organization (ILO) zijn wereldwijd meer dan 40 miljoen mensen het slachtoffer van moderne slavernij. Hoewel moderne slavernij niet in de wet is gedefinieerd, wordt het gebruikt als een overkoepelende term voor praktijken zoals dwangarbeid, schuldslavernij, gedwongen huwelijken en mensenhandel. Wereldwijd zijn 5.4 mensen op 1000 het slachtoffer van moderne slavernij en 1 op de 4 daarvan zijn kinderen. 

Slavernij is in de loop van de geschiedenis op verschillende manieren geëvolueerd en heeft zich op verschillende manieren gemanifesteerd.  Vandaag blijven sommige traditionele vormen van slavernij bestaan terwijl andere in nieuwe vormen zijn getransformeerd. De mensenrechtenorganisaties van de VN hebben de hardnekkigheid van oude vormen van slavernij gedocumenteerd die voorkomen in de traditionele overtuigingen en gebruiken, waarbij de meest kwetsbare groepen in de samenleving worden gediscrimineerd, zoals degenen die worden beschouwd als lage kaste, tribale stammen en inheemse volkeren. 

Mogelijk risico identificeren en beperken 

Bij Waterlogic hebben we maatregelen genomen om mogelijke risico’s van moderne slavernij en mensenhandel in verband met ons bedrijf en onze toeleveringsketens in kaart te brengen. Deze werden uiteengezet in onze Verklaring voor moderne slavernij en mensenhandel, die gepubliceerd is in overeenstemming met de Modern Slavery Act 2015. 

Als onderdeel van ons initiatief om risico's als gevolg van slavernij en mensenhandel te identificeren en te beperken, worden regelmatig gedetailleerde audits uitgevoerd bij onze belangrijkste leveranciers in alle landen waar we actief zijn. In China voeren we jaarlijks audits uit bij al onze leveranciers op het gebied van ethiek en anti-omkoping (sinds 2018), slavernij en mensenrechten (sinds 2020). Onze auditvragen behandelen belangrijke kwesties met betrekking tot toepasselijke codes, praktijken en beleid om alle risico's van moderne slavernij en mensenhandel binnen hun organisaties te identificeren en te bestrijden. 

Onze belangrijkste leveranciers werken in de meeste gevallen al meer dan 15 jaar samen met Waterlogic. Nieuwe potentiële leveranciers worden doorgelicht en gecontroleerd door de supply- en kwaliteitsteams. Auditrapporten van zowel potentiële als bestaande leveranciers omvatten niet alleen technische en operationele observaties, maar ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de leverancier. 

Toewijding 

Wij blijven als bedrijf toegewijd in het identificeren van mogelijke uitbuiting van mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met Waterlogic werken. Moderne slavernij blijft een ernstig wereldwijd probleem en alleen door trouw te blijven aan onze belofte kunnen we het samen helpen uitroeien. 

Het is slechts een van de vele sociale & maatschappelijke aandachtspunten waarop we ons richten, naast de geestelijke gezondheid van werknemers, gendergelijkheid en duurzame werkgelegenheid voor mensen met een handicap, om er maar een paar te noemen. Ze vormen allemaal een deel van onze strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarover u hier meer in detail kan lezen. 

Klik hier om meer te lezen over de 50 for Freedom-campagne die tot doel heeft miljoenen kinderen, vrouwen en mannen te helpen hun vrijheid en waardigheid terug te winnen, weg van een leven van dwangarbeid.