Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

Nieuwste artikelen

Koopgids voor waterdispensers voor op kantoor

Lees meer

Juli Plasticvrije maand moedigt ons allemaal aan om plastic afval te verminderen

Lees meer

Waterlogic viert het engagement van Jan De Nul Group om single use plastic aan boord van hun schepen te verminderen

Lees meer

Waterlogic helpt mee in de strijd tegen moderne slavernij

Lees meer

Zero Waste Week

Lees meer

Hoe behandelt uw stad drinkwater?

Hoe behandelt uw stad drinkwater?
Logo

Waterzuivering is van vitaal belang voor een veilige, drinkbare watervoorziening voor de lokale bevolking. Nutsbedrijven hebben de verantwoordelijkheid om voor de gemeentelijke voorziening te zorgen, zodat we met een gerust hart water uit de kraan kunnen drinken. Autoriteiten dienen de waterkwaliteit te controleren om ervoor te zorgen dat potentiële verontreinigende stoffen nooit een bedreiging voor de menselijke gezondheid vormen. Water doorloopt verschillende behandelingsfasen voordat het ooit uw huis bereikt. Dankzij filtratie en zuivering wordt een reeks verontreinigende stoffen verwijderd, waaronder zware metalen, organische verbindingen en door de mens gemaakte gifstoffen.

Uw water gaat door een complex systeem van behandelingsstappen om onzuiverheden, bacteriën en parasieten te verwijderen, zodat het water drinkbaar is. Bovendien moeten waterbedrijven het water zodanig behandelen dat het schoon en geurloos blijft terwijl het zijn weg vindt naar uw kantoor of huis. We vullen een glas uit de kraan en gaan er vervolgens vanuit dat het veilig genoeg is om te drinken, maar heeft u er ooit aan gedacht hoe uw lokale watervoorziening wordt behandeld? Hoeveel weet u over de specifieke processen die uw water doorloopt om het geschikt te maken voor menselijke consumptie?

Waarom hebben we waterbehandeling nodig?

Lokale waterbedrijven worden bevoorraad door oppervlaktewater en grondwater, dat open staat voor milieuverontreinigende stoffen en mogelijk vervuild kan raken.

Oppervlaktewater omvat meren, rivieren en beken. Circa 40 procent van de Nederlandse bevolking vertrouwt op oppervlaktewater als hun primaire water. Regenwaterafvoer van boerderijen kan nitraten en pesticiden in rivieren en waterwegen brengen, die hun weg kunnen vinden naar de drinkwatervoorziening. Grondwaterbronnen omvatten aquifers en ondergrondse meren die regen verzamelen die door scheuren en poriën sijpelt, voordat het water zich verzamelt in plaatsen tussen de rotsen die diep in de grond zitten. Nutsbedrijven tappen grondwater af waar onvoldoende toevoer van oppervlaktewater is om de gemeenschap van dienst te zijn. Terwijl water door rotsen sijpelt, kan het zware metalen zoals arseen in ondergrondse aquifers brengen.

Onlangs is gebleken dat de Nederlandse drinkwaterbronnen steeds meer vervuild raken. Ons grond- en oppervlaktewater bevat steeds meer verontreinigende stoffen. Zo raakt grondwater steeds meer vervuild door nitraat en bestrijdingsmiddelen. Terwijl het oppervlaktewater met verontreinigingen van industriële stoffen en geneesmiddelen te maken heeft.

De Nederlandse overheid neemt maatregelen ter bescherming van de drinkwaterkwaliteit. Zo zijn er bepaalde kwaliteitseisen waaraan ons water moet voldoen, om ervoor te zorgen dat het water veilig genoeg is voor consumptie. Deze eisen staan in het drinkwaterbesluit.

Hoe wordt water behandeld?

Water ondergaat een rigoureus behandelingsproces om alle stoffen te verwijderen die een bedreiging voor onze gezondheid kunnen vormen. Dit behandelingsproces bestaat altijd uit een aantal fases die ervoor zorgen dat uw water 'schoon genoeg is om te drinken'.

Omdat we in Nederland met verschillende waterbedrijven te maken hebben, die het water uit verschillende waterbronnen halen, is het proces niet overal hetzelfde. Elke bron vraagt om een specifieke wijze van zuiveren.

Het zuiveringsproces van grondwater bestaat uit 4 stappen:

  1. Beluchting en ontgassing
  2. Voorfilteren
  3. Ontharden
  4. Nafilteren

Het proces voor oppervlaktewater bestaat uit 6 stappen:

  1. Het water wordt in bekkens gepompt
  2. Zeven en behandelen met vlokmiddelen
  3. Filteren
  4. UV-desinfectie
  5. Actief koolfilter
  6. Nadesinfectie

De voordelen en valkuilen van waterbehandeling

Hoewel alle gemeentelijke watervoorraden een standaardbehandelingsproces doorlopen, kan uw water verschillende behandelingsniveaus ondergaan, afhankelijk van waar uw water vandaan komt. Om het water te reinigen gebruikt men in veel landen chloor, maar in Nederland gebruiken we voornamelijk ozon en UV-licht.

Chloor wordt in Nederland soms nog gebruikt, maar het is al sinds 2005 bij de wet verboden om het als primair zuiveringsmiddel te gebruiken. Als het wordt gebruikt, dan vindt dat aan het eind van het zuiveringsproces plaats. Hieronder leest u meer over de verschillende zuiveringsmethodes.

Chloor is efficiënt in het elimineren van microbiële ziekteverwekkers, daarom wordt het soms als laatste stap van het zuiveringsproces toegevoegd. Sommige consumenten houden echter niet van de geur of smaak van gechloreerd water. Het drinken van chloor is niet zonder risico’s. Vooral bijproducten zoals trihalomethanen verhogen mogelijk het risico op kanker. De risico's van chloor hebben nutsbedrijven ertoe gebracht om naar alternatieve desinfectiemogelijkheden te kijken.

Ozonisatie wordt vaak gebruikt om pathogenen uit de behandelde watervoorziening te verwijderen. Chloor is echter nog steeds vereist omdat ozon een toevoer niet verontreinigd kan houden als het eenmaal de behandelingsinstallatie heeft verlaten.

Een andere desinfectieoptie is ultraviolet lichtUV van een lamp vernietigt virussen en bacteriën.

Is waterbehandeling altijd succesvol?

Ondanks de normen en streng toezicht is waterbehandeling niet altijd effectief. We kennen in Nederland een aantal gevallen waarin het toch mis ging, met name met de E.colibacterie.

In 2007 werd de bacterie in het drinkwater rond Haarlem aangetroffen. En in 2017 werd de E.colibacterie in het drinkwater van Vlaardingen aangetroffen. Daaruit blijkt dat Nederlandse systeem niet zo waterdicht is als gehoopt.

Dit is echter niet het enige recente geval waarin het misging met de E.colibacterie. De poepbacterie werd onlangs in een van de pompstations van Waternet aangetroffen. Hoewel het water nog drinkbaar was, benadrukt dit nog eens dat het Nederlandse systeem niet waterdicht is.

Ook andere bacteriën weten zo nu en dan hun weg in ons drinkwater te vinden. Zo werd in 2018 de enterokokken-bacterie aangetroffen in het drinkwater in Geldermalsen.

Waterdispensers garanderen schoon, gezuiverd drinkwater

Er is maar één manier om ervoor te zorgen dat uw watertoevoer volkomen veilig is, namelijk door een filtratie- en zuiveringssysteem te installeren op het punt waar u uw glas vult.

Een waterdispenser maakt gebruik van een reeks technologieën om ervoor te zorgen dat uw watertoevoer wordt gezuiverd, te beginnen met krachtige koolfiltratie die chloor, lood en pesticiden verwijdert. Dit wordt gevolgd door microbiologische zuivering met behulp van UV-licht om 99.9999% van alle bacteriën te verwijderen (inclusief E. Coli, Salmonella en Hepatitis). Dit garandeert zuiver water dankzij een proces dat 100% vrij is van chemicaliën.

Als u niet zeker weet of uw lokale watervoorziening geschikt is voor consumptie, neem dan contact op met Waterlogic. Onze deskundige klantenservice zal de perfecte waterdispenser aanbevelen om uw kantoor tegen waterverontreinigingen te beschermen.