Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

Nieuwste artikelen

Koopgids voor waterdispensers voor op kantoor

Lees meer

Juli Plasticvrije maand moedigt ons allemaal aan om plastic afval te verminderen

Lees meer

Waterlogic viert het engagement van Jan De Nul Group om single use plastic aan boord van hun schepen te verminderen

Lees meer

Waterlogic helpt mee in de strijd tegen moderne slavernij

Lees meer

Zero Waste Week

Lees meer

Hydratatie: drinken we wel genoeg?

Logo

Hydratatie is de belangrijkste levensbehoefte en zonder water kunnen we niet leven. En toch drinken de meeste mensen aanzienlijk minder dan vooraanstaande gezondheidsorganisaties adviseren. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we gedurende ons hele leven voldoende water drinken?

De meerderheid van de mensen weet dat water drinken onmisbaar is voor een goede gezondheid. Talloze onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat zelfs bij een tekort aan vocht van slechts enkele procenten onze fysieke en mentale staat ernstig kan worden aangetast. Sterker nog, als het vochtgehalte van ons lichaam met 1% zakt heeft dat al invloed op de meeste processen in ons lijf.

Het is dan ook verbazingwekkend dat het grootste gedeelte van de wereldbevolking in een constante staat van uitdroging verkeerd. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, van jonge kinderen tot aan bejaarden. Dit weerhoudt ons lichaam ervan optimaal te presteren en voor mensen met een zwakke gezondheid heeft het potentieel nog veel ergere gevolgen.

Dit roept de volgende vragen op. Ten eerste, waarom? Waarom vinden we het toch zo lastig om voldoende water te drinken? Als we onderzoeken bekijken, wordt het duidelijk dat er wel degelijk redenen voor zijn. En de tweede vraag, en misschien nog wel belangrijker, is 'wat'? Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat mensen van alle leeftijden meer water drinken? In dit artikel gaan we uitvoerig in op de informatie die beschikbaar is om antwoord op de twee bovenstaande vragen te geven.

Waarom zijn zoveel mensen uitgedroogd?

De gemiddelde nederlander drinkt 4,1 glazen water (250 ml) per dag. Net iets meer dan 1 liter, bijna een halve liter minder dan wordt aangeraden.

Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is dat mensen zich niet realiseren hoe snel ons lichaam kan uitdrogen. Bij een daling van slechts 2% van het totale watergehalte begint het lichaam al uitgedroogd te geraken. Als je eenmaal dit punt bereikt, bevindt je lichaam zich al in een staat van uitdroging. Daardoor is de kans direct vele malen groter dat je verschillende symptomen ervaart die wetenschappelijk verband houden met de mate van uitdroging die je lichaam ervaart.

Bij een daling van slechts 2% van het totale vochtgehalte heeft uw lichaam al een ernstig tekort aan vocht. Op dit punt is je lijf uitgedroogd en de kunst is deze staat van uitdroging te voorkomen.

Symptomen van uitdroging zijn legio en verschillen per persoon, afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd en algemene gezondheid. Het voorkomen van al deze symptomen is simpel, drink voldoende water. Onderzoek wijst uit dat water de beste drank is om gehydrateerd te blijven. Het is belangrijk om dit aan te stippen omdat hoewel alle dranken ons lichaam van vocht voorzien, sommige dranken zijn beter voor je dan anderen.

Het feit dat het voorkomen van uitdroging zo simpel is maakt het des te vreemder dat we met zijn allen zoveel vocht tekort komen. Het blijkt dat met name kinderen te weinig vocht binnen krijgen.

Uitdroging op school

Als kinderen voldoende water drinken heeft dat gigantische gezondheids- en opvoedkundige voordelen. Uit onderzoek van de universiteiten van Londen en Westminster blijkt dat studenten die water drinken tijdens examens beter presteren dan studenten die dat niet doen. De studenten die water dronken scoorden tot wel 5% hoger dan de studenten die dat niet deden. Bij jongeren kinderen was het verschil zelfs nog groter, tot wel 10%.

Ondanks deze cijfers zijn lang niet alle ouders overtuigd van het belang van water drinken op school. In 2017 besloot de Don Sarto-school in Tilburg om enkel nog water toe te staan op school en het drinken van alle andere dranken tijdens pauzes te verbieden.

Gek genoeg waren veel ouders boos op de school voor het nemen van dit besluit. Jonge kinderen zijn echter zeer vatbaar voor uitdroging, dus hadden de ouders niet juist blij moeten zijn met een dergelijk besluit? Het mechanisme in het lichaam dat aangeeft wanneer we dorst hebben of wanneer ze oververhit raken is nog niet volledig ontwikkeld in kinderen. Kinderen herkennen het gevoel van dorst hebben vaak dus niet, ondanks het feit dat ze aan het uitdrogen zijn. Daar komt nog eens bij dat met name kinderen blootgesteld worden aan allerlei prikkels gedurende de schooldag en dat ze daardoor het drinken van water gewoonweg vergeten omdat ze het te druk hebben met andere dingen. Dit is voor steeds meer scholen reden om enkel nog water op het menu te zetten tijdens pauzes.

Het mechanisme in het lichaam dat aangeeft wanneer we dorst hebben of wanneer ze oververhit raken is nog niet volledig ontwikkeld in kinderen.

Een optimale hydratatie is zowel voor de schoolprestaties als de gezondheid van kinderen van zeer groot belang. Het drinken van water is iets dat kinderen moeten leren net als iedere andere (goede) gewoonte. Als deze gewoonte eenmaal is aangeleerd zullen ze daar de rest van hun leven profijt van hebben. Uitdroging is immers niet alleen een probleem bij kinderen, ook voor volwassenen is het belangrijk om voldoende te drinken.

Uitdroging bij volwassenen

De meeste Nederlandse volwassenen hebben moeite met het drinken van voldoende water. Ondanks het feit dat we weten dat het drinken van water belangrijk is, blijkt in de praktijk dat het toch vaak lastig is. Met het drinken van 4,1 glas per dag komen we bijna 2 glazen per dag te tekort. Dat houdt in dat de meeste volwassen aan chronische uitdroging lijden en zich hier vaak niet eens bewust van zijn.

In het nationaal wateronderzoek van 2015 geeft 68% van de respondenten aan dat ze water drinken vanwege de dorst. Dat lijkt goed, maar op het moment dat je dorst hebt is je lichaam al aan het uitdrogen. Het is dan ook van het grootste belang om water te drinken vóór dat je dorst krijgt. Minder dan de helft van de ondervraagden, 43%, geeft aan water te drinken omdat het gezond is. Dat is een verrassend laag aantal, zeker gezien het feit dat water enorm veel voordelen heeft voor onze gezondheid.

Nieuw onderzoek wijst uit dat uitdroging achter het stuur net zo gevaarlijk is als het rijden onder invloed.

Onderzoekers van de Universiteit van Loughborough toonden aan dat zelfs een milde vorm van uitdroging al gevaarlijk is. Het heeft hetzelfde effect als rijden met vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op.

Dit onderzoek heeft een totaal nieuwe kijk gegeven op de gevolgen van uitdroging. De gevolgen van uitdroging kunnen dus nog veel groter zijn dat tot nu toe al werd gedacht. Het is niet alleen vervelend om dorst te hebben het kan dus wel degelijk ook gevaarlijk zijn. En niet alleen gevaarlijk lichamelijk maar volgens dit onderzoek dus ook cognitief. Het voorkomen van dit extra risico is simpel: drink meer water. Met name geven de onderzoekers aan, als je een lange rit voor de boeg hebt drink dan een aantal glazen water voor je de auto instapt.

Andere dranken, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek, werken minder goed of kunnen uitdroging zelfs verergeren. Houd het dus vooral bij water als het om het lessen van de dorst gaat. En ook hier geldt, leert u uzelf aan om voldoende water te drinken gedurende de dag dan heeft u hier de rest van uw leven profijt van.

Dus hoewel u deze gewoonte misschien niet hebt aangeleerd gekregen als kind, u bent nooit te oud om te leren. En met name op latere leeftijd wordt het drinken van voldoende water steeds crucialer voor uw gezondheid.

Hoe ouder uw wordt hoe belangrijker het drinken van water is.

Uitdroging bij ouderen

Uitdroging is een probleem van alle (leef)tijden. Het dorstgevoel neemt langzaam af als we ouder worden en dus is het extra belangrijk om water drinken een vaste gewoonte te maken op jonge leeftijd. Vooral mensen van 65 jaar en ouder lopen risico.

Om ernstige uitdroging bij ouderen te voorkomen hebben Panton en Fresh Idea Factory daarom speciaal voor ouderen de Obli ontwikkeld. Dit handige apparaat geeft door middel van een gekleurde lichtring aan of u voldoende water hebt gedronken. Is de ring rood of oranje van kleur dan drinkt u te weinig, maar is de ring groen dan zit u goed. In de ring is plaats voor een karaf die u met water vult en dus direct bij de hand heeft zodra de ring licht geeft. Het apparaat slaat de gegevens op en via de app kunnen de resultaten van voorgaande dagen/weken bekeken worden. Het geeft tevens voor de omgeving van de ouderen de mogelijkheid om de vochtopname te monitoren. Aangezien uitdroging een van de belangrijkste oorzaken is van ziekenhuisopnamen bij ouderen is het kunnen bijhouden van de hoeveelheid vocht geen overbodige luxe.

Conclusie

Hoewel de meeste mensen zich steeds bewuster worden van het belang van het drinken van water komt uitdroging toch nog veel te vaak voor. Welke leeftijd we ook hebben, het drinken van voldoende water blijft een uitdaging. Talloze onderzoeken wijzen op de gevaren van uitdroging voor onze fysieke en mentale gezondheid. Willen we een lang en gezond leven leiden dan zullen we ons drinkgedrag moeten verbeteren. Hoe u het doet doet u het maar onthoud dat het drinken van voldoende water van levensbelang is.