Vandaag hebben we ervoor gezorgd dat er plastic flessen niet op de vuilnisbelt zijn terechtgekomen.

Nieuwste artikelen

Koopgids voor waterdispensers voor op kantoor

Lees meer

Juli Plasticvrije maand moedigt ons allemaal aan om plastic afval te verminderen

Lees meer

Waterlogic viert het engagement van Jan De Nul Group om single use plastic aan boord van hun schepen te verminderen

Lees meer

Waterlogic helpt mee in de strijd tegen moderne slavernij

Lees meer

Zero Waste Week

Lees meer

Is kraanwater veilig om te drinken?

Is kraanwater veilig om te drinken?
Logo

Over het algemeen is de kwaliteit van het Nederlandse kraanwater goed. Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteitseisen die door de Nederlandse overheid aan kraanwater worden gesteld. Deze eisen zijn bedoeld om de kwaliteit van het drinkwater in Nederland te beschermen.

Naast de eisen die de overheid hanteert, hebben de drinkwaterbedrijven zelf vaak nog strengere eisen. Zo zijn ze er zeker van dat ze binnen de wettelijke vereisten blijven. Al deze eisen en regels zorgen ervoor dat de controles in Nederland erg streng zijn, vaak een stuk strenger dan in andere landen. Het Nederlandse drinkwater voldoet volgens onderzoek vrijwel altijd (meer dan 99,9% van de metingen) aan de kwaliteitsnormen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandse drinkwatersysteem beter is dan dat in Engeland en de Verenigde Staten. Volgens de onderzoekers ligt dat met name aan de waterleidingen. Omdat de leidingen nauwelijks lekkages vertonen, krijgen schadelijke stoffen en ziekteverwekkers geen kans om via die lekkages in het water terecht te komen.

Al bij al is de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater goed. Maar blijft dat in de toekomst ook zo? Recent zijn er veel zorgen over de kwaliteit van de Nederlande drinkwaterbronnen. Zowel het Nederlandse grond- als oppervlaktewater voldoet vaak niet aan de kwaliteit. Verderop leest u daar meer over.

Wat is de definitie van veilig drinkwater?

Alle eisen die de Nederlandse overheid aan drinkwater stelt, zijn vastgelegd in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Hierin staat aangegeven wat de toegestane hoeveelheden van bepaalde stoffen in het drinkwater zijn. Daarbij kunt u denken aan stoffen als koper, lood en nitraat. Zo mag het drinkwater maar 1 microgram kwik per liter water bevatten. Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn verplicht om metingen uit te voeren, zodat de kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd blijft. Zodra de toegestane hoeveelheden overschreden worden, slaat men alarm en worden er maatregelen getroffen. Ondanks alle eisen en controle’s, gaat het soms toch nog mis. Zo werd in 2017 de E.colibacterie in het drinkwater van Vlaardingen aangetroffen. Bewoners kregen het advies om het water eerst drie minuten te koken.

Hoe veilig is het drinkwater in Europa?

We kunnen in Nederland het water gewoon uit de kraan drinken. Maar hoe gewoon is dat eigenlijk in andere Europese landen? In het buitenland klagen Nederlanders vaak over een chloorsmaak in het water. En dat klopt ook, want in tegenstelling tot Nederland voegt men in veel andere landen chloor aan het water toe om het te desinfecteren. Hoe zit het met de veiligheid van het drinkwater in Europa?

Volgens een hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft zit het wel goed met het Europese water. En ook volgens waterinhetbuitenland.nl is de kwaliteit van het Europese drinkwater over het algemeen goed. Wel zit er vaak chloor in het water en smaakt het water daarom minder lekker dan in Nederland.

Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt dan ook dat Nederland het beste drinkwater van Europa heeft. Volgens dit onderzoek heeft Nederland ‘de meeste waterkennis en de hoogste waterzuiverheid’. Dat heeft te maken met de extra strenge eisen die Nederland aan het drinkwater stelt. En de zuiverheid wordt onder andere bereikt door in plaats van chloor moderne reinigingsmethoden zoals uv-licht te gebruiken.

Zorgen over de toekomstige kwaliteit van het drinkwater

Het drinkwater van Nederland is tot nu toe nog van goede kwaliteit. Maar blijft dat ook in de toekomst zo? Er zijn veel zorgen over onze drinkwaterbronnen. Zo voldoet zowel ons grond- als oppervlaktewater vaak niet aan de kwaliteitseisen van de EU.

Het KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector, waarschuwt daarom voor een “onomkeerbare verslechtering” van de grondwaterkwaliteit. Vervuilende stoffen zoals medicijnresten en mest komen steeds dieper in het grondwater terecht. Daarnaast vormen bestrijdingsmiddelen, nitraat en bodemverontreinigingen een gevaar. Ook het oppervlaktewater loopt gevaar. Zo kampen rivieren met microplastics, nanomaterialen en industriële stoffen. Hierdoor moeten drinkwaterbedrijven steeds duurdere en ingewikkeldere zuiveringstechnieken toepassen.